Nedan följer tre viktiga dokument med församlingsinformation samt

rekommendationer från Folkhälsomyndigheten om Covid-19

(Dokumenten från folkhälsomyndigheten förändras kontinuerligt, vi rekommenderar vi dig därför att besöka deras hemsida för absolut senaste rapport)

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

8/12

kl.10:30

8/12

kl.10:30
Följ oss