top of page

BÖN LOVSÅNG UNDERVISNING

BÖN

Tisdagar kl.19 jämna veckor

Onsdagar kl.10 och Söndagar 9.45

varje vecka

BÖN & UNDERVISNING

Onsdagar kl.19 ojämna veckor

BÖNEGRUPPER

Träffas i hemmen jämna veckor

Image by Simon Maage
bottom of page