GRUPPER

Bli en del av vår gemenskap!

Vi tror att församlingen bygger upp varandra, och att gemenskapen är väldigt viktig.

Vill du vara med i någon av våra verksamheter eller grupper?

Ta kontakt med gruppansvarig så bygger vi tillsammans!

UV-SCOUT

"Allt vad du vill att andra ska göra för dig, det ska du också göra för dem." - Matt.7:12

Varje tisdag kl.18-19:15 träffas barn från 6 år och uppåt i kyrkan eller utomhus. Vi hittar på roliga aktiviteter, lär oss om naturen och får höra häftiga berättelser från bibeln. På sommaren åker vi även på läger tillsammans med andra kyrkor. 

Kontakt: Carina Handberg 070-931 74 07

SMÅGRUPPER

"Ty liksom vi har en enda kropp men många lemmar, alla med olika uppgifter, så utgör vi, fast med många, en enda kropp i Kristus, men var för sig är vi lemmar som är till för varandra." Rom 12:4-5

Varje vecka träffas smågrupper i hemmen för att dela livet och Guds ord tillsammans. 

Tillhör du ingen smågrupp? Hör av dig till 

Pär-Eric Lantz 070-892 47 79

Ing-Marie Arwidsson 070-314 22 82

SÖNDAX

”Låt bar­nen kom­ma hit till mig och hind­ra dem in­te: Guds ri­ke tillhör såda­na som de." - Mark.10:13

Under söndagsgudstjänsterna smiter barnen som är mellan 4-12 år iväg på söndagsskolan och hittar på en massa skoj. Vi pysslar, leker, sjunger och får höra spännande berättelser från bibeln.

Kontakt: Annelie Bjernersjö 070-278 85 97

TONÅR

"Låt ing­en se ner på dig för att du är ung, ut­an var en före­bild för de tro­en­de i allt du säger och gör, i kärlek, tro och ren­het." - 1 Tim 4:12

Under fredagskvällarna intar ungdomarna kyrkan. Vi hittar på nya aktiviteter varje vecka och avslutar alltid med café och andakt. Du är välkommen från det året du fyller 13!

Kontakt: Annelie Bjernersjö 0702-788597

  • Facebook
  • Instagram