top of page
Kängor

 VERKSAMHETER 

Vår bön är att våra verksamheter skall få dig att växa och utrustas för att förändra din värld

20190302_114054.jpg
UV-SCOUT

"Allt vad du vill att andra ska göra för dig, det ska du också göra för dem." - Matt.7:12

Varje tisdag kl.18-19:15 träffas barn från 6 år och uppåt i kyrkan eller utomhus. Vi hittar på roliga aktiviteter, lär oss om naturen och får höra häftiga berättelser från bibeln. På sommaren åker vi även på läger tillsammans med andra kyrkor. 

Kontakt: Carina Handberg 070-931 74 07

Screenshot_20190704-163757_Instagram.jpg
SMÅGRUPPER

"Ty liksom vi har en enda kropp men många lemmar, alla med olika uppgifter, så utgör vi, fast med många, en enda kropp i Kristus, men var för sig är vi lemmar som är till för varandra." Rom 12:4-5

Varje vecka träffas smågrupper i hemmen för att dela livet och Guds ord tillsammans. 

Tillhör du ingen smågrupp? Hör av dig till 

Pär-Eric Lantz 070-892 47 79

Ing-Marie Arwidsson 070-314 22 82

SÖNDAX

”Låt bar­nen kom­ma hit till mig och hind­ra dem in­te: Guds ri­ke tillhör såda­na som de." - Mark.10:13

Under söndagsgudstjänsterna smiter barnen som är mellan 4-12 år iväg på söndagsskolan och hittar på en massa skoj. Vi pysslar, leker, sjunger och får höra spännande berättelser från bibeln.

Kontakta oss på:

kontakt@savsjoallianskyrka.se

Namnlöst.png.png
TONÅR

"Låt ing­en se ner på dig för att du är ung, ut­an var en före­bild för de tro­en­de i allt du säger och gör, i kärlek, tro och ren­het." - 1 Tim 4:12

Under fredagskvällarna intar ungdomarna kyrkan. Vi hittar på nya aktiviteter varje vecka och avslutar alltid med café och andakt. Du är välkommen från det år du fyller 13!

Kontakta oss på:

kontakt@savsjoallianskyrka.se

  • Facebook
  • Instagram
IMG_1295.jpg
bottom of page